wtorek, 11 czerwiec 2024 08:30

Strefa czystego transportu w Warszawie - nowe przepisy od 1 lipca

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Transport - Warszawa Transport - Warszawa fot: pixabay

Z dniem 1 lipca, w Warszawie zostanie uruchomiona Strefa Czystego Transportu (SCT). To inicjatywa, mająca na celu ograniczenie ruchu najbardziej zanieczyszczających pojazdów, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w stolicy. Działanie to wpisuje się w szerszą strategię ekologiczną, z którą miasto stara się sprostać współczesnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi oraz rosnącymi oczekiwaniami mieszkańców odnośnie jakości ich życia.

Cel i zakres działania SCT

Strefa Czystego Transportu, wprowadza ograniczenia dla starszych pojazdów - zakaz wjazdu, obejmie auta benzynowe wyprodukowane przed 1997 rokiem oraz pojazdy z silnikiem Diesla, starsze niż z 2005 roku. Choć ograniczenia te, dotyczą jedynie około 3% pojazdów poruszających się po Warszawie, przewiduje się, że ich wpływ na środowisko będzie znaczący. Szacuje się, że dzięki temu zostanie zredukowana emisja tlenków azotu o 11 procent, a pyłów zawieszonych – o 20 procent.

Kampania informacyjna 

Miasto przeprowadziło szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, aby mieszkańcy mogli się przygotować na zmiany. Ułatwieniem dla kierowców jest również dostępność internetowego formularza na stronie um.warszawa.pl/SCT, który pozwala szybko sprawdzić, czy ich pojazd spełnia wymogi SCT. Proces ten ,zajmuje zaledwie pół minuty i nie wymaga składania dodatkowych dokumentów czy wniosków dla większości użytkowników - tych, których pojazdy spełniają wymogi strefy.

Wyjątki i zasady wyłączenia

Mimo rygorystycznych wymogów SCT, przewidziano kilka rodzajów wyłączeń. Obejmują one między innymi osoby zameldowane w Warszawie, płacące tu podatki, seniorów powyżej 70. roku życia oraz posiadaczy europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością. Wnioski o nalepki potwierdzające prawo do wyłączenia można składać online lub osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej.

Strefa Czystego Transportu to krok Warszawy w kierunku czystszej, zdrowszej przyszłości. Choć początkowo, dotyczy ona stosunkowo małej liczby pojazdów, jej długoterminowe efekty mogą zaważyć na jakości życia mieszkańców. Warszawa, staje się więc liderem w praktycznym wdrażaniu przepisów dotyczących ekologicznego transportu, z czego doświadczenia będą mogły czerpać inne polskie miasta.

Źródło: UM Warszawa