wtorek, 28 listopad 2023 12:04

Nabycie nieruchomości na licytacji komorniczej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
prawnik nieruchomości z Warszawy prawnik nieruchomości z Warszawy mat.prasowe

Nabycie nieruchomości na licytacji komorniczej może być atrakcyjnym sposobem na zakup domu lub mieszkania za znacznie niższą cenę niż na rynku pierwotnym lub wtórnym. Proces ten jednak nie jest pozbawiony ryzyka. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalety i wady tej formy nabycia nieruchomości.

 

Zalety nabycia nieruchomości na licytacji komorniczej:

 1. Cena: Główną zaletą jest możliwość zakupu nieruchomości za cenę znacznie niższą od ceny rynkowej. Najniższa suma, za którą można nabyć nieruchomość na pierwszej licytacji komorniczej wynosi 3/4 sumy oszacowania nieruchomości, określonej w opisie i oszacowaniu nieruchomości sporządzanym w toku postępowania egzekucyjnego. Jeżeli nieruchomość nie zostanie nabyta na pierwszej licytacji, komornik wyznacza drugą licytację. Cena wywołania na drugiej licytacji stanowi 2/3 sumy oszacowania nieruchomości. Jest to cena najniższa, za którą można nabyć nieruchomość.
 2. Mniejsza konkurencja: W przeciwieństwie do rynku pierwotnego i wtórnego, na licytacjach komorniczych konkurencja jest zazwyczaj mniejsza, co zwiększa szanse na zakup wybranej nieruchomości.

Wady nabycia nieruchomości na licytacji komorniczej:

 1. Długotrwała procedura: Nabycie nieruchomości w drodze licytacji komorniczej jest dość długotrwałe i sformalizowane. Przystępując do przetargu należy złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania. Przetarg wygrywa licytant, który zaoferował najwyższą cenę. Po zamknięciu przetargu zostaje wydane postanowienie o udzieleniu przybicia. Na postanowienie to jednak przysługuje zażalenie. Następnie, po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. W postanowieniu o przysądzeniu własności nieruchomości sąd stwierdza, czy cała cena nabycia została uiszczona, albo czy na jej poczet zaliczona została wierzytelność nabywcy lub innego wierzyciela, a także stwierdza obowiązek dłużnika wydania nieruchomości nabywcy oraz wydaje zarządzenie w przedmiocie utrzymania w mocy służebności. Na postanowienie o przysądzeniu własność również przysługuje zażalenie. W przypadku, gdy na wymienione postanowienia zostaną złożone zażalenia, a praktyka pokazuje, iż właściciele, których lokal są licytowane korzystają ze wszystkich przysługujących im środków, procedura nabycia nieruchomości znacznie się wydłuża. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów.
 2. Ryzyko związane z nieruchomością: Nieruchomości nabywane na licytacji komorniczej mogą być obciążone hipoteką, mogą mieć ukryte wady lub być zamieszkane przez lokatorów, którzy nie chcą się wyprowadzić. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu powinna wcześniej zapoznać się z dokumentami dot. nieruchomości, obejrzeć nieruchomość. Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do przetargu warto spotkać się z prawnikiem nieruchomości z Warszawy i dokonać badania stanu prawnego nieruchomości. Dokładne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości jest niezwykle ważne. Zgodnie z przepisami prawa nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia nieruchomości ani zmniejszenia ceny z powodu później zidentyfikowanych wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
 3. Konieczność zapłaty pełnej kwoty: Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie, aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem wpłaconej rękojmi. Na wniosek nabywcy, komornik może oznaczyć dłuższy termin na uiszczenie ceny nabycia, nie może być to jednak termin dłuższy niż miesiąc. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

 

Podsumowując, nabycie nieruchomości na licytacji komorniczej ma swoje plusy i minusy. Wielu ludzi skusiło się na taką formę zakupu i nie żałuje, ale takie transakcje wymagają dokładnej analizy i świadomości ryzyka. Przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości na licytacji komorniczej, zaleca się przeprowadzenia badania stanu prawnego nieruchomości i skorzystanie z porady warszawskiego prawnika ds. nieruchomości. Nabywając nieruchomości na licytacji komorniczej poza wskazanymi powyżej ryzykami należy obliczyć również czas potrzebny do przejęcia lokalu tj. w szczególności wydłużające się procedury sądowe oraz czasami konieczność przeprowadzenia kolejnego etapu jakim jest postępowanie eksmisyjne.

 • Centrum Warszawy - kolejne blokady ulic przez Ostatnie Pokolenie
  Centrum Warszawy - kolejne blokady ulic przez Ostatnie Pokolenie

  W czwartek rano, Warszawa ponownie stała się miejscem protestów grupy Ostatnie Pokolenie. Około 15 aktywistów i aktywistek zajęło ulicę Marszałkowską, pomiędzy ulicami Żurawią a Wspólną, blokując ruch kołowy. Zdarzenie to miało miejsce po godzinie 8.30, a przez około trzydzieści minut ulica była nieprzejezdna. Protestujący, uzbrojeni w transparenty oraz tabliczki z nazwami gmin borykających się z problemami dostępu do wody, domagali się od rządu większych inwestycji w publiczny transport.

  Napisano czwartek, 18 lipiec 2024 08:14
 • Przebudowa w centrum Warszawy - inwestycje na ulicach Złotej i Zgoda
  Przebudowa w centrum Warszawy - inwestycje na ulicach Złotej i Zgoda

  Ratusz m.st. Warszawy, ogłosił rozpoczęcie szeroko zakrojonych prac modernizacyjnych w centrum miasta, koncentrując się na kwartale między ulicami Złotą, Zgoda, Jasną oraz Sienkiewicza. W ramach projektu, który jest kluczowym elementem prezydenckiego programu "Nowe Centrum Warszawy", przewidziano przeprowadzenie kompleksowych zmian mających na celu zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności tej części miasta.

  Napisano środa, 17 lipiec 2024 10:22
 • Interwencja służb w ministerstwie - niebezpieczne przedmioty w torbie interesanta
  Interwencja służb w ministerstwie - niebezpieczne przedmioty w torbie interesanta

  Dzisiaj rano, na skrzyżowaniu ulic Nowogrodzkiej i Brackiej w Warszawie, doszło do niepokojącego incydentu w gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zdarzenie to, skupiło uwagę licznych służb oraz mediów.

  Napisano wtorek, 16 lipiec 2024 12:17
 • Strefa czystego transportu w Warszawie - wprowadzenie nowych regulacji  
  Strefa czystego transportu w Warszawie - wprowadzenie nowych regulacji  

  1 lipca w Warszawie, wprowadzono Strefę Czystego Transportu (SCT). Inicjatywa ta obejmuje znaczną część Śródmieścia oraz selektywne fragmenty przyległych dzielnic. Celem wprowadzenia SCT jest redukcja poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, co stanowi odpowiedź na rosnące problemy z jakością powietrza w dużych miastach.

  Napisano poniedziałek, 15 lipiec 2024 09:05
 • Tragiczny wypadek przy Al. Solidarności w Warszawie
  Tragiczny wypadek przy Al. Solidarności w Warszawie

  W czwartkowy wieczór, 11 lipca, doszło do tragicznego wypadku na trasie W - Z przy Alei Solidarności 71. Śmierć poniosła 40 - letnia pasażerka, podróżująca osobową toyotą, która z nieustalonych przyczyn uderzyła w słup latarni.

  Napisano piątek, 12 lipiec 2024 08:47